Hein Smedts
+31(0)613472930
brat@heinsmedts.com

Monument der Vergankelijkheid

<   1/3  >
Een plan voor het ‘Monument der Vergankelijkheid’. Nooit eerder was de cyclus van de natuurlijke grondstoffen zo’n belangrijk thema in de wereld. Fossiele brandstoffen zijn eindig, maar zo is al het leven. Met dit monument bouwt BRAT een symbool voor alles wat eindig is. Het volledige monument is opgebouwd uit papier; deze worden in grote balen geperst en vormen de bouwstenen van het monument. De papierbalen representeren de menselijke behoefte van het documenteren, het verzamelen van kennis, maar ook de cultuur van het weggooien, de overdaad en de illegale kap van bomen in het regenwoud. De papierbalen vormen een voedingsbodem voor planten, bloemen, onkruid, insecten en bacteriën. Het monument zal zich aanpassen aan de jaargetijden en gedurende het gehele jaar geopend zijn. Het hoeft zelfs niet te worden afgebroken, het monument zal opgaan in de situatie, en in tegenstrijd tot veel monumenten langzaam verdwijnen doordat het door nieuw leven zal worden geconsumeerd. Er kan gekozen worden om op gezette tijden activiteiten te organiseren in de vorm van toneel, muziek, theater of literatuur. Het monument komt bij voorkeur op een goed toegankelijke plek te staan, monumenten dienen een groter algemeen doel en om die reden worden ze vaak centraal gesitueerd.

Het monument is gratis toegankelijk.


template joomla