Hein Smedts
+31(0)613472930
brat@heinsmedts.com

Dynamic Domains

<   1/4  >

Ook al vormt leegstand voor de waarde van de wijk een serieuze bedreiging, pandeigenaren zien dit niet als noodzaak om hier iets tegen te doen, met als gevolg de schrijnende leegstand in de centra van veel Nederlandse steden. Door verdwijnende bedrijven en industrieën, de krimpende bevolking of stedelijke herstructurering wisselen gebouwen steeds vaker van bestemming en staan daarom voor pluriformere functies ter beschikking. In de secondary cities zal in de komende decennia geen gebrek aan tijdelijke leegstand ontstaan. Een nomadisch paradigma staat lijnrecht tegenover de kolonisering, het settelen en vastleggen van personen en functies. Het kennelijke succes van ‘culturele kolonisering’ van de urbane ruimte waar sinds Richard Florida in Nederland over wordt gerept, nodigt uit om er meteen vraagtekens bij te plaatsen; bijvoorbeeld bij het positieve effect. Aan deze kolonisering kleven een aantal cruciale problemen.
Met kop en schouders steekt het feit erbovenuit dat cultuur en cultuurmakers worden gefunctionaliseerd als een middel voor een concreet doel, zij mogen niet alleen niets kosten, zij moeten ook iets opleveren. Als sjamanen van de urbane ruimte worden zij opeens bij tal van problemen geroepen, waar voor andere oplossingen schaars zijn. Inmiddels klassiek is het voorbeeld van de gentrification van de wijk door creativelingen c.q. het positieve effect van cultuur voor stedenbouwkundige ontwikkeling, zoals dat onder de noemer ‘creatieve stad’ in de afgelopen jaren in Nederland gebeurde. Eenzijdig ingezet door de politiek en vastgoedbranche voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijk – in feite ter verhoging van de grondprijs, zijn creatieve gebruikers in weinig solide antikraak-constructies tijdelijk op b-locaties neergeplant om de lege gebouwen ‘leuker’ eruit te laten zien. Zelden is er sprake van een inhoudelijke visie voor de wijk, laat staan van fatsoenlijke voorwaarden voor de tijdelijke gebruikers, of de inzet van tijdelijk gebruik voor de herontwikkeling van de plek vanuit de tussentijd zelf. 


Dynamic Domains onderzoekt de mogelijkheden van tijdelijk ruimtegebruik als aanjager van nieuwe ontwikkelingen. Door het onderwerp op alle vlakken te onderzoeken en daarmee de kennis op het gebied verder te ontwikkelen, willen Dynamic Domains op een duurzame manier handvaten bieden aan alle betrokken partijen. Het bundelen en het ontsluiten van deze kennis is van groot belang.

ism Lene ter Haar, Iris Schutten, Sabrina Lindemann (Landelijk Platform Tussentijd in Ontwikkeling)


template joomla