Hein Smedts
+31(0)613472930
brat@heinsmedts.com


alt

Spread Debris

We zijn allemaal verantwoordelijk voor de leefbaarheid van onze directe omgeving. Deze leefbaarheid is van grote mate afhankelijk van het aanwezige aanbod van voorzieningen door commerciële, particuliere en culturele partijen. De diversiteit hierin bepaalt de aantrekkingskracht voor bewoners en andere gebruikers. Het wegvallen van functies en het uitblijven van het ontwikkelen van nieuwe functies door gemeenten en marktpartijen zorgt voor een neerwaartse tendens die de leefbaarheid ernstig aantast. Initiatieven die van onderuit ontstaan zijn vaak gedragen vanuit de ondernemende (kleinschalige) behoefte en kunnen voor een nieuwe impuls zorgen ten behoeve van een betere leefomgeving. Het (her-)gebruik van ruimte vraagt om andere processen en de vraag/behoefte komt nu vanuit een andere hoek dan de gangbare markt; de behoefte komt vanuit de gemeenschap en wordt in gang gezet door de creatieve industrie die op een verkennende manier meervoudig ruimtegebruik introduceert als aanjager van nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe vormen van ruimtegebruik hangen vooral af van de manier waarop nu de processen geregeld zijn. De groeiende behoefte om flexibel met bestaande ruimte om te gaan wordt belemmerd door de beperkte mogelijkheden binnen de bestaande regelgeving. Een spontane herbestemming van ruimte wordt tegengehouden door het kraakverbod en anti-kraak organisaties bevriezen de status van leegstaande panden. De oude wet van vraag en aanbod in de huidige markt geldt niet langer doordat leegstand niet wordt meegenomen in de totaalbalans van eigenaren. Zou het denkbaar kunnen zijn om voor een alternatief model van (her-)gebruik te kiezen als een strategie voor de invulling en/of behoud van de leefbaarheid van de urbane ruimte?
 

BRAT neemt deel aan de Internationale Biënnale Leegstand & Herbestemming in week 44 2011, op 20 december geeft Hein Smedts een lezing in AINSI te Maastricht.

meer info: zie Dynamic Domains 

nov 2011 


template joomla